Jacek Hertel, Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu, Warszawa 1980

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/1983 s. 453-456
Dział: Recenzje