Edward Stachurski, Fleksja Adolfa Dygasińskiego na tle polszczyzny drugiej połowy XIX wieku, Wrocław 1980

Urszula Sokólska

Poradnik Językowy 7/1983 s. 456-457
Dział: Recenzje