Poprawna odmiana nazw miejscowych typu Kołobrzeg

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 7/1983 s. 458-460
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
Kołobrzeg