Stanisław Dubisz, Język – historia – kultura (wykłady, studia, analizy) wyd. II, Warszawa 2005

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 2/2007 s. 89-91
Dział: Recenzje