Derywacja a metonimiczne postrzeganie świata (na przykładzie metonimii roślinnych w języku polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim)

Jolanta Maćkiewicz

Poradnik Językowy 3/2007 s. 3-12
Dział: Artykuły i rozprawy