Klasyfikacja słowotwórcza rzeczowników męskich utworzonych formantami zawierającymi historyczne -k-

Alina Ściebora

Poradnik Językowy 9/1983 s. 549-584
Dział: Artykuły