Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków (Trzemieśnia, 2-4 VI 1982 r.)

Anna Spólnik, Maria Krauz

Poradnik Językowy 9/1983 s. 618-621
Dział: Sprawozdania