Słownik języka polskiego PWN, opracował zespół redakcyjny, redaktor naukowy prof. dr Mieczysław Szymczak, tom I A-K, tom II L-P, tom III R-Ż, Warszawa 1978, 1979, 1981

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 9/1983 s. 622-626
Dział: Recenzje