Stanisław Grabias, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1980

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 9/1983 s. 626-630
Dział: Recenzje