Z polskiej terminologii medycznej — o budowie słowotwórczej terminu płucoserce

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 9/1983 s. 631-633
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
płucoserce