O zasadach ekwiwalencji w obrębie konstrukcji kauzatywnych w języku polskim i niemieckim

Maria Gehrmann

Poradnik Językowy 10/1983 s. 635-644
Dział: Artykuły