Typowe cechy fonetyczne gwary żywieckiej

Krystyna Holly

Poradnik Językowy 10/1983 s. 645-655
Dział: Artykuły