Nauka o języku polskim w szkole średniej w latach 1815—1830

Bronisława Kulka

Poradnik Językowy 10/1983 s. 684-692
Dział: Język polski w szkole