Z językiem polskim Za pan brat

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 10/1983 s. 707-709
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów