Mieczysław Karaś — uczony, wychowawca, organizator nauki, działacz polityczny

Redakcja

Poradnik Językowy 6/1984 s. 347-348
Dział: Artykuły