Kilka aspektów ewolucji języka tekstów reklam w Polsce w latach 1990-2001 – elementy perswazji retorycznej w reklamie. Analiza diachroniczna

Wioletta Orlińska

Poradnik Językowy 3/2007 s. 29-35
Dział: Artykuły i rozprawy