Przemówienie przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa PAN prof. dra Mieczysława Szymczaka na zakończenie sesji

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 6/1984 s. 400-401
Dział: Artykuły