Historycznojęzykowa analiza semantyczna użycia wyrazu wylew jako cząstki słownictwa idiolektu Andrzeja Towiańskiego (na podstawie dwóch wybranych wypowiedzi pochodzących z części II jego Pism)

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 3/2007 s. 36-45
Dział: Artykuły i rozprawy