Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences (Akta Trzynastego Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego), Creaco, August 21-25 1978, ed. by K. Rymut, Vol. I, Wrocław 1981; Vol. II, Warszawa 1982

Maria Malec

Poradnik Językowy 7/1984 s. 451-454
Dział: Sprawozdania