Posiedzenie Komisji Frazeologicznej Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Poznań 9 XI 1983)

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 7/1984 s. 454-456
Dział: Sprawozdania