Konferencja Komisji Leksykologii i Leksykografii Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Warszawa 22-24 XI 1982)

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 7/1984 s. 456-456
Dział: Sprawozdania