Anna Cegieła, Andrzej Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982

Witold Kochański

Poradnik Językowy 7/1984 s. 457-458
Dział: Recenzje