Urszula Burzywoda. Olga Wolińska. Alina Kowalska, Studia z dziejów języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie pruskim, Katowice 1983

Bogusław Wyderka

Poradnik Językowy 7/1984 s. 459-461
Dział: Recenzje