O formach aspektu dokonanego w języku polskim

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 7/1984 s. 462-463
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
pojeśćpo-