Syntaktyczna derywacja przymiotników

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 8/1984 s. 476-484
Dział: Artykuły