Stosunki temporalno-modalne charakterystyczne dla związku przyczynowo-skutkowego o podrzędnym sposobie zespolenia w języku polskim (cd.)

Anna Jakubczak

Poradnik Językowy 8/1984 s. 485-497
Dział: Artykuły