Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1983

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 8/1984 s. 504-531
Dział: Bibliografia