O porawność językową tekstów obwieszczeń sądowych

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 8/1984 s. 532-534
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów