Problemy aksjologiczne w językoznawstwie

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 9-10/1984 s. 539-556
Dział: Artykuły