Jak obcokrajowcy witają się po polsku?

Anna Żurek

Poradnik Językowy 3/2007 s. 58-66
Dział: Artykuły i rozprawy