Charakterystyka językowa i historyczna terminologii sakralnej regionu białostockiego

Małgorzata Maliszewska

Poradnik Językowy 9-10/1984 s. 566-568
Dział: Artykuły