Zestawienia, zestawienia słowotwórczo-frazeologiczne i związki frazeologiczne w programie szkoły średniej

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 9-10/1984 s. 569-574
Dział: Język polski w szkole