X Kurs Języka Polskiego dla Polonistów z Włoch [Warszawa, 21 I — 11 II 1984]

Magdalena Foland-Kugler

Poradnik Językowy 9-10/1984 s. 586-586
Dział: Sprawozdania