Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wrocław 1980

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 9-10/1984 s. 587-592
Dział: Recenzje