Jerzy Podracki, Koncepcje składniowe w gramatykach języka polskiego (od O. Kopczyńskiego do Z. Klemensiewicza), Warszawa 1982

Halina Rybicka-Nowacka

Poradnik Językowy 9-10/1984 s. 592-594
Dział: Recenzje