O typach orzeczenia imiennego

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 9-10/1984 s. 595-597
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów