Halina Karaś, Aneta Polakiewicz, Podróże dalekie i bliskie. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy VIII , Kaunas 1999

Jolanta Chojak

Poradnik Językowy 1/2001 s. 59-64
Dział: Recenzje