Zdania przydawkowe w różnych stylach funkcjonalnych współczesnej polszczyzny

Alicja Stypka

Poradnik Językowy 1/1985 s. 5-30
Dział: Artykuły