System leksykalny języka a negacja

Barbara Janowska

Poradnik Językowy 1/1985 s. 31-41
Dział: Artykuły