Slovník českě frazeologie a idiomatiky. Přirovnání, zapracoval autorský kolektiv za vedení Františka Čermáka a Jiřího Hronka, Praha 1983

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 1/1985 s. 63-67
Dział: Recenzje