Andrzej Bogusławski, Teresa Garnysz-Kozłowska, Addenda do frazeologii polskiej. Zeszyt wstępny, Carbondal and Edmonton 1979

Ewa Proćko

Poradnik Językowy 1/1985 s. 67-69
Dział: Recenzje