O nowym programie języka polskiego dla szkół średnich

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1985 s. 70-72
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów