Nazwy zbiorowości ludzkich w Panu Tadeuszu (w stupięćdziesięciolecie ukazania się dzieła Adama Mickiewicza)

Maria Zarębina

Poradnik Językowy 2/1985 s. 73-85
Dział: Artykuły