Angielskie cytaty w tekstach wybranych pamiętników emigrantów przysłanych do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Kanady na konkurs w 1936 roku

Wiesław Morawski

Poradnik Językowy 2/1985 s. 98-111
Dział: Artykuły