Kongres Kultury Języka Polskiego [Szczecin, 7 — 8 grudnia 1984]

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 2/1985 s. 128-132
Dział: Sprawozdania