IX Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kijów 6—14 września 1983

Jan Basara

Poradnik Językowy 2/1985 s. 132-134
Dział: Sprawozdania