Affiksy i kombinirujuszcziesja formy w naucznoj tierminologii i normie, Wladiwostok 1982 [Аффиксы и комбинирующиеся формы в научной терминологии и норме, отв. ред. Н. А. Ознобихина, Владивосток 1982]

Joanna Tomasik-Beck

Poradnik Językowy 2/1985 s. 136-138
Dział: Recenzje