Opracowania o języku Jana Kochanowskiego

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 2/1985 s. 139-142
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów