Jagoda Cieszyńska, Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Kraków 2006

Agnieszka Bańka

Poradnik Językowy 3/2007 s. 75-78
Dział: Recenzje