Przejście konstrukcji syntetycznych w analityczne w polszczyźnie

Maria Lesz-Duk

Poradnik Językowy 3/1985 s. 157-171
Dział: Artykuły